Κατηγορίες
Αρχική σελίδα
Αρχαία Πραισός
Μουσείο Ιστορίας
Ιστορία
Ο Σύλλογος μας
Τα Χωριά μας
Πραισίων  Δρόμεια
Τα Νέα μας
Ο Ξενώνας μας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στο Email info@praisos.com
Στο τηλέφωνο: 6936199968
Το σήμα του συλλόγου μας

Πολλά από τα σημαντικά ευρήματα από τις παλιές ανασκαφές βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, όπως και ο σφραγιδόλιθος που είναι και το  σήμα του συλλόγου μας στον οποίο αναπαριστάται ένας ταύρος αιφνιδιασμένος από ένα κυνηγό, που τον συλλαμβάνει από τα κέρατα

Κυρία ΒΕΝΙΑΜΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ευαγγελία
Κυρία ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Φιλίτσα
Κυρία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Γεωργία
Κυρία ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ  Ουρανία
Κύριος ΚΑΛΑΓΙΑΣ  Ηλίας
Κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Στέφανος
Κύριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Νίκος 
Κύριος ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Δήμος Σητείας
Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων
 
 
 

                Κυριακή 10 Αύγουστου 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Ο συλλόγου μας  με αφορμή  τις εκδηλώσεις του που διοργανώνει  τις  9 και 10 Αυγούστου  2014 με την ονομασία  Πραισίων Δρόμεια 2014  όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  διοργανώνει Διαγωνισμό Στειακού Χορού.

Όροι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα οποιασδήποτε υπηκοότητας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή    

 τους έως την Κυριακή  τις 10 Αυγούστου 2014 και ώρα  20.30 μμ.

·   Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος-η δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες χορευτές ή να ανήκουν σε χορευτικές ομάδες. 

·Οι διαγωνιζόμενοι θα χορέψουν όλοι μαζί 3 φορές το χορό και όλοι πρέπει να περάσουν από την εμπρός μεριά εάν ζητηθεί από την επιτροπή μπορεί να χορέψουν άλλες δυο φορές.

·         Οι διαγωνιζόμενοι νικητές των προηγούμενων χρονών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.  

 Η επιτροπή θα είναι τριμελής και κάθε μέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της, η βαθμολογία θα είναι από το 1 έως το 10 και ο νικητής θα προκύψει από το μέσο όρο των τριών βαθμών.

Τα Έπαθλα θα είναι, για το πρώτο νικητή χρηματικό ποσό (50 ευρώ) μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα, για την πρώτη νικήτρια χρηματικό ποσό (50 ευρώ) μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα. Η απονομή θα γίνει στον χώρο εκδηλώσεων του συλλόγου μας 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 22.00 μμ στην προγραμματισμένη από τον σύλλογο μας εκδήλωση  Πραισίων Δρόμεια 2014.

Τα έπαθλα και τα χρηματικά ποσά τα διαθέτει κάθε χρόνο με την  ευγενική της  χορηγία η κυρία Ευαγγελία ΒΕΝΙΑΜΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που ζει με την οικογένεια της στην Αυστραλία και ήταν  ιδέα της πριν από 6 χρόνια να καθιερωθεί ο διαγωνισμός. Ο σύλλογος μας την ευχαριστεί θερμά.

                           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ                                                

Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού Σητείας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ

Θέμα : « Της Ξενιτιάς η Στράτα »

Ο συλλόγου μας  με αφορμή  τις εκδηλώσεις του που διοργανώνει  τις  9 και 10 Αυγούστου  2014 με την ονομασία  Πραισίων Δρόμεια 2014 που είναι αφιερωμένες στους ομογενείς μας διοργανώνει διαγωνισμό Μαντινάδας  με  Θέμα : «Της Ξενιτιάς η Στράτα »

Όροι συμμετοχής

  • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα οποιασδήποτε υπηκοότητας, αρκεί να γράφουν στη νεοελληνική γλώσσα.
  • Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν από μια έως τρεις (1-3) μαντινάδες αδημοσίευτες.

·         Η κάθε μαντινάδα  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα (10) στίχους.

·         Κάθε μαντινάδα πρέπει να είναι γραμμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υποβληθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

·         Ο διαγωνιζόμενος θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή των μαντινάδων. Στο φάκελο που θα είναι οι μαντινάδες θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο εξωτερικά θα γράφεται το ψευδώνυμο και εσωτερικά έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, γραμματικές γνώσεις, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου  σταθερό ή κινητό), ο μικρός φάκελος θα είναι κλειστός  και θα ανοιχθεί κατά την ώρα της εκδήλωσης για την ανακοίνωση και βράβευση της καλύτερης μαντινάδας. 

  • Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 30 Ιουλίου 2014. Στην διεύθυνση Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού Άγιος Σπυρίδωνας Σητείας ΤΚ 72059.

Η επιτροπή θα είναι τριμελής και κάθε μέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της, η βαθμολογία θα είναι από το 1 έως το 10 και ο νικητής θα προκύψει από το μέσο όρο των τριών βαθμών.

Τα Έπαθλα θα είναι, για το πρώτο νικητή χρηματικό ποσό (50 ευρώ), μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα, για τους 2ο και 3ο μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα. Η απονομή θα γίνει στον χώρο εκδηλώσεων του συλλόγου μας 9 Αυγούστου 2014 και ώρα 20.00 μμ στην προγραμματισμένη από τον σύλλογο μας εκδήλωση  Πραισίων Δρόμεια 2014.

 Εκ το ΔΣ

 

                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού Σητείας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

Θέμα : « Της Ξενιτιάς η Στράτα »

Ο συλλόγου μας  με αφορμή  τις εκδηλώσεις του που διοργανώνει  τις  9 και 10 Αυγούστου  2014 με την ονομασία  Πραισίων Δρόμεια 2014 που είναι αφιερωμένες στους ομογενείς μας διοργανώνει διαγωνισμό ποιήματος με  Θέμα : «Της Ξενιτιάς η Στράτα »

Όροι συμμετοχής

  • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα οποιασδήποτε υπηκοότητας, αρκεί να γράφουν στη νεοελληνική γλώσσα.
  • Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν ΕΝΑ (1) μόνο ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίημά τους, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο.

·         Το κάθε ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.

·         Το ποίημα πρέπει να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υποβληθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

·         Ο διαγωνιζόμενος θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος. Στο φάκελο που θα είναι το ποίημα θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο εξωτερικά θα γράφεται το ψευδώνυμο και εσωτερικά έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, γραμματικές γνώσεις, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου  σταθερό ή κινητό), ο μικρός φάκελος θα είναι κλειστός  και θα ανοιχθεί κατά την ώρα της εκδήλωσης για την ανακοίνωση και βράβευση του καλύτερου ποιήματος. 

  • Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 30 Ιουλίου 2014. Στην διεύθυνση Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού Άγιος Σπυρίδωνας Σητείας ΤΚ 72059.

Η επιτροπή θα είναι τριμελής και κάθε μέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της, η βαθμολογία θα είναι από το 1 έως το 10 και ο νικητής θα προκύψει από το μέσο όρο των τριών βαθμών.

Τα Έπαθλα θα είναι, για το πρώτο νικητή χρηματικό ποσό (50 ευρώ), μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα, για τους 2ο και 3ο μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα. Η απονομή θα γίνει στον χώρο εκδηλώσεων του συλλόγου μας 9 Αυγούστου 2014 και ώρα 20.00 μμ στην προγραμματισμένη από τον σύλλογο μας εκδήλωση  Πραισίων Δρόμεια 2014.

Εκ το ΔΣ

 

  Αγώνες Δρόμου - Κρητικού βόλι

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού διοργανώνει ημερίδα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 16.00 μμ. Η ημερίδα περιλαμβάνει λαϊκό αγώνα δρόμου 3.5 χιλιομέτρων ανδρών και γυναικών, δρόμο 1000 μ. παίδων - κορασίδων, αγώνα βετεράνων και ερασιτεχνών 1000 μ. ανδρών και γυναικών, αγώνες στο Κρητικό βόλι για όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Χώρος στάθμευσης αρχαιολογικού χώρου Πραισού 

16.00μμ: Κρητικό βόλι Αντρών – Γυναικών – Παίδων – Κορασίδων

16.30μμ: Εκκίνηση Δρόμου Αθλητών Αντρών – Γυναικών

Εκκινήσεις Νέα Πραισό Παίδων – Κορασίδων

17.00μμ  Α΄ Κατηγορία  Παιδιά Δημοτικού (από Τρίτη έως και Έκτη)

17.15μμ  Β΄ Κατηγορία  Παιδιά Γυμνασίου και Παιδιά Λυκείου

17.40μμ: Εκκίνηση Νέα Πραισό Δρόμου βετεράνων Αντρών – Γυναικών

18.15μμ Απονομές νικητών 

19.00μμ Δείπνος προ Τιμή των Αθλητών –  Αθλητριών - Ε.Δ.Ε.Α.Κ

Δικαίωμα και δηλώσεις συμμετοχής

 Δικαίωμα συμμετοχής στο λαϊκό δρόμο και Κρητικό βόλι ανδρών - γυναικών έχουν όσες και όσοι είναι γεννημένοι έως το 1996. Στον δρόμο 1000μ και Κρητικό βόλι παίδων - κορασίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια γεννημένα από 1999 - 2005.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στα Email info@praisos.com, praisos@yahoo.com, η με μήνυμα sms στο τηλ. 6936199969 μέχρι τις 9  Αυγούστου 2014. Για  τους ενήλικες την ευθύνη για την υγεία τους θα φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι, οι οποίοι θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία των αγώνων με την δήλωση συμμετοχής. Οι ανήλικοι-κες συμμετέχοντες θα συμμετέχουν με ευθύνη των γονιών τους ή με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίσουν στην γραμματεία των αγώνων.

Πληροφορίες: τηλ. 6936199969

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ 2014
Θέμα : « Της Ξενιτιάς την Στράτα»
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 2014
Θέμα : « Της Ξενιτιάς την Στράτα»
Σάββατο 9 Αύγουστου 2014

Κυριακή10 Αυγούστου 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013
Παραμύθια από τα χωριά μας
Τα βιβλία του χωριανού μας Ερρίκου Σκουλούδη